Spletni iskalnik ponudnikov
izdelkov iz živalskih materialov

Domov > Novice > 9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni, Biella 2019

9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni, Biella 2019

9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni, Biella 2019
9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni, Biella 2019
9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni, Biella 2019
9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni, Biella 2019
9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni, Biella 2019
9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni, Biella 2019
9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni, Biella 2019
9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni, Biella 2019
9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni, Biella 2019
9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni, Biella 2019
9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni, Biella 2019

V dneh od 20. do 22. 5. 2019 je v Bielli v pokrajini Piemont v Severni Italiji potekal 9. svetovni kongres o obarvani ovčji volni. Organizatorji kongresa, trije najpomembnejši evropski akterji v sektorju ovčje volne, The ATELIER-Laines d'Europe iz Francije (koordinator Marie Therese Chopin), The Consorzio Biella the Wool Company iz Italije (koordinator Nigel Thompson) in The »Kollektion der Vielfalt« iz Nemčije (koordinatorki Nathalie in Isabelle Ketterle) so program kongresa posvetili pasmam ovc z obarvano volno. Kongres ni bil namenjen le predstavitvam novosti in dobrih praks ter posterjev, ampak tudi spoznavanju novih ljudi, srečevanju starih prijateljev, izmenjavi novih spoznanj in idej ter pripravam za nove aktivnosti in srečanja v bodoče. Eden glavnih ciljev kongresa je bila tudi ustanovitev Evropske delovne skupine za področje ovčje volne, ki bo lahko delovala kot Evropsko združenje in bo imelo tako večji vpliv na evropski ravni. S svojim aktivnim delovanjem bo zagotavljalo možnosti za bolj učinkovito, skupno in močno sodelovanje za razširjanje znanj in izkušenj po celi Evropi.

Kongresa se je udeležilo okoli 120 obiskovalcev iz 21 držav (raziskovalci, rejske organizacije, naravovarstvene organizacije, rejci, trgovci, predelovalci, rokodelci, odkupovalci,…) iz Evrope in neevropskih držav (Avstralija, Nova Zelandija, Indonezija, Amerika).

Tridnevni program je bil izpeljan na več lokacijah v okolici Bielle. Prva dva dneva se je dogajanje odvijalo v Santuario di Oropa, v samostanskem kompleksu nad Biello. Na dnevnem redu so bile predstavitve novih znanj, praks in posterjev (24 predstavitev) iz štirih področij:

1)     Mednarodni standardi in zahteve  za trgovanje z živalskimi vlakni ter predelava nastrižene volne v kakovosten industrijski material

2)     Selekcija in genetika pri pasmah ovc z obarvano volno

3)     Rejci ovc in dobro počutje ovc

4)     Izzivi z majhnimi količinami ovčje volne, tipični izdelki iz volne, okoljsko zanimanje za naravne barve, predstavitev iniciativ iz različnih držav po svetu

 

Udeleženci iz posameznih držav so med drugim predstavili rezultate raziskovalnih aktivnosti in nova spoznanja o genetiki in dedovanju barve volne pri ovcah. V popoldanskem delu je potekala predstavitev posterjev iz različnih držav. V tem delu smo aktivno sodelovali tudi udeleženci iz Slovenije. Doc. dr. Mojca Simčič z Biotehniške fakultete je predstavila poster z naslovom »The wool quality of Jezersko-Solčava sheep from Slovenia« (Kakovost volne jezersko-solčavske ovce iz Slovenije). Poster je nastal na osnovi  prvih rezultatov študije na podlagi katere smo  proučili lastnosti, ki določajo kakovost volnenega vlakna pri naši avtohtoni jezersko-solčavski ovci. Z vzorčenjem volne smo  začeli v letu 2018 pri mladih ovnih ob koncu direktnega testa na Testnih postajah v Logatcu in na Jezerskem. Vzorce volne smo poslali na analizo v laboratorij AAFT v Veliki Britaniji, kjer so določili šest različnih lastnosti, med katerimi je najbolj pomembna debelina volnenega vlakna na podlagi katere se volna posamezne živali razvrsti v kakovostni razred. Poznamo šest različnih kakovostnih razredov, od ultra fine do zelo grobe volne. Rezultate študije predstavljamo v posebnem članku z naslovom »Kakovost volne jezersko-solčavske ovce« v tej številki revije Drobnica. Klavdija Kancler iz KGZ Nova Gorica pa je razstavila inovativne izdelke iz ovčje volne, ki so nastali v okviru zaključenega projekta Lanatura.

 

V razstavnih prostorih samostana so rokodelke in podjetja, ki predelujejo ovčjo volno pripravili razstavo volne in volnenih izdelkov za široko uporabo. Počasno premikanje (gneča zaradi velikega zanimanja) med polnimi mizami bele, črne, sive, pisane volne, polstenih oblačil, izdelkov, pletenin,… je obiskovalcu odpiralo poglede o neskončnih možnostih uporabe ovčje volne.

 

Tretji dan kongresa je bil namenjen ogledom. V Centru Biella The Wool Company v Miaglianu so si obiskovalci lahko ogledali vse faze predelave volne začenši s sortiranjem, nato s pranjem, predenjem, tkanjem, pletenjem,…. Biella je, namreč, edini kraj na svetu, kjer na enem mestu volno obdelajo na vseh nivojih, od volnenega vlakna do izdelka. Biella je zgodovinsko in, v Evropi, še vedno najpomembnejše središče za obdelavo italijanske ovčje volne. Konzorcij Biella The Wool Company združuje strokovnjake na področju volne, proizvodne procese in opremo ter podjetja iz tekstilne verige Biellese z namenom ohranjanja, zaščite ter spodbujanje kulture uporabe volne s poudarkom na spoštovanju okolja, tradicije in malih predelovalcev.

 

Rejci po vsem svetu ohranjajo in še redijo ogromno pasem, ki nimajo bele barve volne, ampak je njihova volna obarvana v različne odtenke sive, črne, rjave, rdeče,….. Ta lastnost obarvane volne se je ohranila predvsem pri starih, avtohtonih, robustnih pasmah ovc (stare nordijske pasme ovc, kratkorepe pasme ovc, ki ohranjajo dediščino Vikingov, stare angleške pasme – gothland ovca,…). Taka volna ponuja veliko izzivov, ker gre za majhne količine volne neizenačene barve, veliko je različnih barvnih odtenkov pri živalih znotraj enega tropa ovc, veliko različnih barvnih odtenkov volne je pri eni ovci, različna je kakovost volne in finost vlaken v runu,…. Ti izzivi kažejo priložnosti, saj take volne ni potrebno barvati, kar je ekološko gledano zelo pozitivno. Taka volna je primerna za vse načine predelave – filcanje, tkanje,….  Z modernimi pristopi oblikovanja lahko iz volne izdelamo vrhunske in edinstvene volnene izdelke. Seveda je treba tako volno izredno natančno sortirati, poiskati najbolj prilagojene in ustrezne načine obdelave v manjših obratih  z manjšimi enotami (Minimills) za predelavo le nekaj kg volne/dan. Rešitev je tudi v zbiranju volne ločeno  po različnih pasmah, mešanje podobno obarvane volne po svetlosti, da bi dobili zanimivejše barvne odtenke.

 

Organizatorji kongresa predlagajo, da se v različnih državah nadaljujejo aktivnosti za reševanje sektorja ovčje volne v Evropi na način, da se:

- vzpostavi delovanje centrov za zbiranje ter sortiranje ovčje volne,

- poišče rešitve za pranje nastrižene volne,

- organizira  tečaje za rejce, strižce, sortirce volne,

- organizira izmenjava dobrih praks in izkušenj na evropski ravni, s koordinacijo iniciativ in raznih pobud,

-promovira kakovost volnenih izdelkov.

 

Združenje The ATELIER-Laines d'Europe podpira skupine rejcev ovc in predelovalcev volne, ki vodijo pobude za večjo prepoznavnost in uporabo ovčje volne. Ponujajo jim osnovna tehnična znanja za dvig dodane vrednosti ovčji volni. Za nadaljnji razvoj bo treba spodbujati razvoj srednje velikih strojev za predelavo, zbirne centre, organizacijo transportov,… V letu 2010 je bila prvič postavljena tudi razstava »Laines d'Europe« (Volna Evrope) s katero promovirajo 100 evropskih pasem ovc, njihovo volno in izdelke iz volne teh pasem. Razstava je mobilna in je že bila postavljena v Franciji in v Italiji, v muzejih, na tekstilnih sejmih, v starih tekstilnih tovarnah,…